Hyundai Ioniq 2017- ηλεκτρικός και ηλεκτρικός ανακλινόμενος καθρέπτης αριστερός άσπρος – 16 ακίδες – φλας – φως ασφαλείας – BLIS

Hyundai Ioniq 2017- ηλεκτρικός και ηλεκτρικός ανακλινόμενος καθρέπτης αριστερός άσπρος - 16 ακίδες - φλας - φως ασφαλείας - BLIS  Hyundai Ioniq 2017- ηλεκτρικός και ηλεκτρικός ανακλινόμενος καθρέπτης αριστερός άσπρος – 16 ακίδες – φλας – φως ασφαλείας – BLIS